Site vinden doe je bij Sitevinden.be
Aanbiedingen

Loopbaanbegeleiding

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het ondersteunen en aanraden bij het maken van loopbaankeuzes. U bekomt individuele opvang  waarbij de loopbaanbegeleiders conversatiepartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, drift, talenten, motivatie en positie op de arbeidsmarkt. Welke stappen moet ik zetten om de beste ambt te vinden? Wat is mijn overgave? Hoe benut ik mijn eigenschappen optimaal. Een weerwoord op deze vraag krijgt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een opleiding loopbaanbegeleiding is geschikt voor werkenden, ondernemers en carrièremannen- en vrouwen.

Arbeid test

Indien u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, toewijding, kwaliteiten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt.

Heeft u behoefte aan joboriëntatie? Is dit de geschikte werk voor u? Heeft u behoefte aan inzicht loopbaanbegeleiding? Gaat het de correcte kant op met uw carrière? Als u vragen heeft aangaande uw loopbaan, dan biedt loopbaanbegeleiding inzicht.

Hoe ziet een loopbaantraject eruit?

Reflectiefase – Heeft de loopbaanbegeleiding inzicht geboden?

Afzonderlijk gesprek met uw carrière oefenmeester
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een jobcoachingtraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

Werkfase – Hoe is uw positie op de arbeidsmarkt?

Afrondingsfase – Hebben we de doeleinde behaald?

Intakegesprek – Wat kunt u  van Loopbaanbegeleiding verwachten?

Terugkom-moment waarbij u gemeenschappelijk een Persoonlijk OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange termijn. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Ricocheren genomen acties, hervormingen, verbeterpunten.

Einddoelstellingen evalueren
Wisselingen doorvoeren

Stap 2

Heeft u na het jobbegeleidingstraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw coach voor een kosteloos nazorggesprek. Daarin kijkt u samen met uw coach welke voetstappen u voorts kunt nemen.

 

Kennismaking met uw loopbaan begeleider
Opheldering werkmethode
Verwachtingen en beweegredenen doorspreken
Bespreken van leer- en werkervaringen
Doelstellingen bepalen
Doe-opdrachten opzetten

Loopbaanbegeleiding is een persoonlijk procesverloop  bij een vestiging bij u in de buurt. De stappen van het proces:

Loopbaancheques

Met de loopbaancheques verkrijgt u profijtige loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobcoachingtraject gaat u samen met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvraagstukken. Tevens verkrijgt u inzicht in uw positie op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw baan- en privésituatie. De jobcheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor vakkundige loopbaanbegeleiding . De jobcheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen ondervinden zich prettig tijdens de loopbaantrajecten. De vrijblijvende sfeer, de overzichtelijke systeem en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en afzonderlijke begeleiding van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

 

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur vakkundige loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het normale tarief van twee loopbaan cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te helpen bij wisselingen in uw leven. Heeft u moeite met aanpassingen in uw taak of carrière? Raakt u de balans kwijt tussen uw job- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van advies. Dat raad ondersteunt u bij het vinden van een antwoord op uw vraag. Samengevat, met de focus loopbaanbegeleiding lost u het probleem op. Enkele pluspunten van loopbaanbegeleiding zijn: gunstig met loopbaancheques, een traject brengt antwoorden op en beter in uw schoeisel staan.

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Ik heb moeite om mijn werknemers te motiveren, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en ik schuif de vervelende taken voor me uit. Herkenbaar? Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Hoe kunt u zich overtreffen in uw functie, waarom wordt ik nooit uitgenodigd in een sollicitatie gesprek? En u verlangt meer uit uw carrière halen. Maar hoe doet u dit?

U verlangt bevordering maken of over een paar jaar. En hoe kunt u uw leiderschap overtreffen of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Carrière

Ontslagen of in opzegtermijn?

Cheque besteld; hoe nu voorts?

 Wat mits ik mijn baan cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Als u de jobcheque onbenut laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een jobcheque aan te vragen behoud u.

Zijn de loopbaancheques fiscaal aftrekbaar?

Nee. Het is niet mogelijk om uw jobcheque af te trekken van de belastingen.

Heb ik recht op jobcheques mits ik in mijn opzeggingstermijn zit?

Op het moment dat u in uw opzegtermijn zit, kan u uw loopbaancheques reserveren. Wanneer uw opzegtermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om loopbaancheques te bestellen. Tevens heeft u recht op loopbaancheques tijdens uw tijdsduur van verbrekingsvergoeding.

Hoe zien jobcheques eruit?

Uw contactgegevens. De jobcheque is uniek en alleen voor u bestemd. Een cheque overnemen van een ander is onmogelijk.

Heeft u er wel recht op? Dan verkrijgt u van de firma Edenred een acceptgirokaart voor € 40,- via uw mail of post.

 

Als u geen recht op heeft, dan ontvangt u een mail of brief met de reden waarom uw aanvraag is geweigerd. Begeert u extra info? Neem dan contact op met een van onze vestigingen om een afspraak te maken voor gratis startgesprek.

Stap 3. Bezorg de loopbaancheque bij een loopbaanbedrijf. (mail of uitgeprint meenemen).

http://ucareloopbaanbegeleiding.be/loopbaan-test/